9 tiện ích của Google Calendar

Tài liệu:

9 Google Calendar Features You Should Be Using

 

Cho dù bạn là người mới hay người dùng lâu năm của Google Calendar, các mẹo sau sẽ giúp bạn kiểm soát nó tốt hơn.

Tải tại:  https://mega.nz/#!yOoFiLDY!hBWj9QtBPUct18xsEGSJ1Je5aZeKlqSUG4RhVydfyY4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *