Linux

Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên hạt nhân của hệ điều hành. Nó có lẽ là một ví dụ nổi tiếng nhất của phần mềm tự do và của việc phát triển mã nguồn mở. Phiên bản Linux đầu tiên do Linus Torvalds viết vào năm…

SQL Tutorial trên w3schools

SQL (Structured Query Language) hay ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để…

Chứng chỉ MCSA

Chứng chỉ MCSA là viết tắt của cụm từ Microsoft Certificated Solution Asscociate, sở hữu được chứng chỉ MCSA là một điều rất cần thiết vì những ai có được chứng chỉ này đều được doanh nghiệp đánh giá rất cao. Đây là chứng chỉ chuyên về quản trị hệ thống, giúp bạn có thể…

Giới thiệu ngôn ngữ R

R là một ngôn ngữ lập trình và môi trường phần mềm dành cho tính toán và đồ họa thống kê. Đây là một bản hiện thực ngôn ngữ lập trình S với ngữ nghĩa khối từ vựng lấy cảm hứng từ Scheme. R do Ross Ihaka và Robert Gentleman tạo ra tại Đại học…