Linux

Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên hạt nhân của hệ điều hành. Nó có lẽ là một ví dụ nổi tiếng nhất của phần mềm tự do và của việc phát triển mã nguồn mở. Phiên bản Linux đầu tiên do Linus Torvalds viết vào năm…

Chứng chỉ MCSA

Chứng chỉ MCSA là viết tắt của cụm từ Microsoft Certificated Solution Asscociate, sở hữu được chứng chỉ MCSA là một điều rất cần thiết vì những ai có được chứng chỉ này đều được doanh nghiệp đánh giá rất cao. Đây là chứng chỉ chuyên về quản trị hệ thống, giúp bạn có thể…