70 động từ tiếng Pháp cơ bản

1. acheter (mua) J’achète le journal tous les matins. Tôi mua báo mỗi buổi sáng. 2. adorer (thích nhiều, me, quý mến) Cédric adore aller au cinéma avec son père. Cédric rất thích đi xem phim với ba.  Mai adore le français. Mai rất đam mê tiếng pháp. 3. aimer (thích, yêu) J’aime écouter de la musique chez moi. Tôi thích nghe nhạc tại nhà. Ils s’aiment d’un amour fou…

Nói cảm ơn bằng tiếng Pháp

Cách đơn giản nhất để nói “cảm ơn” bằng tiếng Pháp là dùng “merci” nhưng thật sự thì vẫn còn nhiều cách để thể hiện sự biết ơn. Hãy xem tiếp phần bên dưới để học thêm một số câu nói hữu dụng. Lời cảm ơn thông thường Nói “merci”. Đây là cách nói tiêu chuẩn…

Bản đồ Việt Nam

Bản đồ Việt Nam  luôn được cập nhật và cung cấp các thông tin chi tiết phù hợp với thực tế và tình hình phát triển của tất cả các địa phương trong cả nước. Trước hết về tổng quan, tổng dân số Việt Nam theo số liệu mới nhất cập nhật trong năm 2016 là…

Muối clorua

Muối clorua là muối của axít clohiđric (HCl), có công thức hóa học tổng quát là MClx với M là gốc kim loại. Về tính chất hóa học thì cũng như các loại muối khác, muối clorua tác dụng với kim loại, bazơ và các loại muối khác. Dùng dung dịch AgNO3 (bạc nitrat) để nhận biết anion clorua, vì tạo kết tủa trắng AgCl…

Tìm hiểu về Muối

Muối là một khái niệm chung dùng để chỉ một hợp chất được tạo bởi phản ứng trung hòa của axít. Có hai loại muối khác nhau: Muối trung hoà và muối axit. Muối có công thức hoá học gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại (Na,Cu,Al,…) hoặc gốc amoni NH4+ kết hợp với một hay nhiều gốc axit…

Tìm hiểu số Pi

Con số này không thể viết thành một con số nguyên hữu hạn (finite integer), một phân số (fraction) hay một số vô tỷ (irrational) được. Đến nay, mọi người đã chấp nhận đó là một con số siêu việt (transcendent). p = 3,141592653589793238462643383279…. Theo nhà toán học Florian Cafori thì người đầu tiên dùng…

Cách tính diện tích bằng thơ

1.Muốn tính diện tích hình thang Đáy lớn, đáy nhỏ ta mang cộng vào Rồi đem nhân với đường cao Chia đôi kết quả thế nào cũng ra. 2.Muốn tính khoảng trống Việt Nam Ta đem Trung Quốc, Thái Lan cộng vào Rồi đem nhân với nước Lào Campuchia phát thế nào cũng ra…) Chữ…