Sách cũ: Tiếng Việt lớp 1, tập 1

Những câu chuyện giản dị bằng các vần thơ tự do, hình ảnh minh họa sinh động mà giàu cảm xúc ở những trang sách cũ của nhiều năm trước khiến ta gợi nhớ về một thời đã xa. Tải sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1 tại: https://mega.nz/#!SCJBTC6R!a5GnX0hzsfZJpHW5gTs8iK1eTOjety2Z2LX-vxAYlg8  

Sách cũ: Đạo đức lớp 1

Những câu chuyện giản dị bằng các vần thơ tự do, hình ảnh minh họa sinh động mà giàu cảm xúc ở những trang sách cũ của  nhiều năm trước khiến ta gợi nhớ về một thời đã xa.   Tải sách đạo đức lớp 1 tại: https://mega.nz/#!fOxk2bzT!l2ceZvsKhimO3chDBxbXQXQKu2WVz_PqneBVQgeCrGQ

Thuyết trình tiếng Anh – Phần chính

1. Bắt đầu bài thuyết trình và sắp xếp các phần Trong bài thuyết trình, khi khởi đầu các ý chúng ta muốn truyền đạt. Bạn có thể dùng các mẫu câu thuyết trình sau: I’ll start with some general information about … (Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…) I’d just…