Từ điển đa ngôn ngữ Lingoes

Lingoes là một phần mềm của trung quốc. với website chính thức là http://www.lingoes.cn. Phiên bản tiếng Anh là http://www.lingoes.net. Nó là một phần mềm dịch thuật, từ điển chỉ cần một cái nhấp chuột duy nhất phát hành dưới dạng tiện ích phần mềm miễn phí. Phiên bản đầu tiên của phần mềm được…